עיתון חי

גליון 122 ספטמבר 2004 – לא הרבה מכירים את גזע השלטי, ולכן העיתון הביא מאמר על כל הסיבות להשיג כלב כזה – מיופי ועד אינטליגנציה. מדוע כדאי להתוודע אליו, ומהר.
אל תקרא לי קולי

פט-נט

אתר ותיק באינטרנט עם הרבה מידע רלוונטי
שלטי – גזע חודש מרץ 2009
מאמר על כלבי השלטי – כלבים לחוות קטנות

Wikipedia – האתר האנגלי

אתר אנגלי עם מידע מפורט על השטלנד שיפדוג Sheltland Sheepdog או שלטי. כישורים לאתרים שימושים אחרים.
http://en.wikipedia.org/wiki/Shetland_Sheepdog